?עכשיו כאן מחר לאן

דני זקהיים:  עבודות, 1980-1993

אוצרת:  דנה תגר

הגלריה האוניברסיאה ךאומנות ע"ש גניה שרייבר

אוניברסיטת תל-אביב

2004

 

אוצרת:  דנה תגר

הגלריה האוניברסיטאית לאומנות ע"ש גניה שרייבר

אוניברסיטת תל אביב

(2004)

2004 HE Catalogue (2).jpg
2004 HE Catalogue (2).jpg
press to zoom
2004 HE Catalogue (3).jpg
2004 HE Catalogue (3).jpg
press to zoom
2004 HE Catalogue (4).jpg
2004 HE Catalogue (4).jpg
press to zoom
2004 HE Catalogue (5).jpg
2004 HE Catalogue (5).jpg
press to zoom
2004 HE Catalogue (6).jpg
2004 HE Catalogue (6).jpg
press to zoom
2004 HE Catalogue (8).jpg
2004 HE Catalogue (8).jpg
press to zoom

© danzakhem.com

*... archive still in process